Wednesday, December 28, 2011

வியக்க வைக்கும் மனிதர்களின் சாகசச் செயல் (வீடியோ இணைப்பு)

விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் இவற்றின் மூலம் பல்வேறு வித்தியாசமான மாற்றங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் மனிதர்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக் கொண்டு தான் இருக்கின்றனர்.
இவ்வகையான சில மனிதர்கள் செய்யும் சாகச செயலினைக் காணொளியில் காணலாம்.http://jaffnawin.com/readmore123.php?newsid=4536

No comments:

Post a Comment